Välkommen till Luleå Science Park Utskriftssystem

Denna tjänst produceras i ett samarbete mellan TeamNorr IT-Partner och Diös Fastigheter

 

Logga in i enheten.

 

För att logga in i enheten behöver du ange din pin kod, klicka på området till höger om PIN

 

 

Ange din PIN kod, klicka på bocken och sedan inloggning.

 

 

När du är inloggad hittar du enhetens olika funktioner på skärmen

 

SafeQ Print - Utskrifter

SafeQ Scan - skanning

Kopia - Kopiering

Skan/Fax - Endast för enheten vid Receptionen där Fax finns installerat.

 

Klicka nedan på respektive ikon för att läsa mer om funktionen.

 

 

TeamNorr

Nordkalottvägen 10

972 54 Luleå

Tel. 0920-219830

E-post support@teamnorr.se

www.teamnorr.se